DE LA MEUA PART lliurar-la al Il·lustríssim Abat JOSEP MARIA SOLER
RESUM DE LA CARTA DE SANTIAGO (BÍBLIA)
(enviada per correu electrònic el dia que van anar al monestir els iaios flautes)


Punts destacats D’EN SANTIAGO (JAUME)
Carta que subratlla que la fe ha d’aprovar mitjançant obres. Escrita abans de 62 EC, més de vuit anys abans que els romans destruïssin Jerusalem.
Els cristians que perseveren fidelment sota proves tenen raons per sentir joiosos (1:1-18.).  Déu proveirà amb generositat la saviesa necessària per aguantar si se segueix demanant amb fe.
Déu mai prova amb coses dolentes, sinó que és el propi desig de la persona el que pot portar a una conducta incorrecte.
Tot el que Déu proveeix és bo.
L’adoració que Déu accepta exigeix
​​obres justes com demostració de fe (1:19-02:26)
Rebutgin tota maldat, però acceptin la paraula de Déu amb apacibilitat , posin en pràctica la paraula i no siguin mers oïdors d’ella.
Aprenguin a controlar la llengua, tinguin cura dels orfes i les viudes i mantinguin sense tatxa al món
Afavorir al ric mentre es desatén el pobre constitueix una violació de “la llei real” de l’amor.
La fe viva es demostra mitjançant obres, com ho manifesten els exemples d’Abraham i Rahab
Els mestres tenen gran responsabilitat davant el Pare (3:1-18).
Igual que tots els cristians, ells també han d’aprendre a controlar la llengua.
Poden fer-ho si mostren tenir saviesa de dalt.
Les tendències mundanes afectaran la seva relació amb Déu (4:1-5:12).
Els que lluiten per aconseguir els seus propòsits egoistes, així com els que condemnen els seus germans, han de penedir-se
L’amistat amb el món és enemistat amb Déu.
Fer plans materialistes que passen per alt el propòsit de Déu és arrogància
El judici diví està reservat per als rics que oprimeixen i estafen els seus semblants
Cal guardar d’un esperit d’impaciència, així com de sospirar davant l’adversitat, mentre s’espera el judici de Jesucrist.
Per recobrar de la malaltia espiritual que resulta del pecat, s’ha de demanar ajuda a la gent gran (5:13-20).
La curació espiritual vindrà després de confessar obertament el pecat, així com per les oracions dels més espirituals a favor del pecador.
Recuperar a un germà que ha errat és salvar-lo de la mort espiritual.

 

En tot el meu respecte li saluda a sa il·lustríssima, afectuosament

Julián Antonio Ginel Orts

Anuncios