Prego per Pere Oriol M. Diví, (mongo de l’Abadia de Montserrat) que Déu el tingui en la seva memòria en el nom de Jesús, el dia de la resurrecció …

Joan 3:16: Perquè tant va estimar Déu el món que ha donat el seu Fill únic, perquè tot aquell que en ell creu no es perdi, sinó que tinguin vida eterna.

Crec en Déu Pare Totpoderós, creador del cel i de la terra. I en Jesucrist, únic Fill, el nostre Senyor, que va ser concebut per obra de l’Esperit Sant, nascut de la verge Maria; patí sota el poder de Ponç Pilat, va ser crucificat, mort i sepultat; davallà als inferns, al tercer dia va ressuscitar d’entre els morts, i se’n pujà al cel, seu a la dreta del Pare, i des d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l’Esperit Sant, la Santa Església catòlica, la Comunió dels Sants, el perdó dels pecats, la resurrecció de la carn i la vida eterna.

Isaïes 11, 1-9
“Un nou brot sortirà de Jesè, un plançó brollarà de les seves arrels.
L’Esperit del Senyor reposarà sobre ell:
esperit de saviesa i d’intel · ligència,
esperit de consell i de fortalesa,
esperit de coneixement i de reverència cap al Senyor;
li inspirarà el temor de Déu.
Ell no jutjarà segons les aparences
ni decidirà pel que senti dir:
jutjarà amb justícia als febles
i sentenciarà amb rectitud a fabor dels pobres;
La seva Paraula serà un fuet per al país,
una sentència que farà morir el malvat.
La seva arma és la Justícia
i la fidelitat ajustar les seves malucs. …

No hi haurà més maldat en tota la muntanya Santa
perquè el coneixement del Senyor omplirà la terra
com les aigües cobreixen el mar. ”

La historia más grande jamás contada (resumida)

http://www.youtube.com/watch?v=PT5NBpECTcM

Vídeo del 50 aniversari de la Setmana Santa REIVINDICATIVA a Can Puiggener de Sabadell
El paganismo en Semana Santa
Imagen
Anuncios