PRESENTACIÓ DELS INFORMES Central de Resultats 2012: àmbits hospitalari i sociosanitari.  al Auditori Axa Diagonal, 547 dia 11 de juliol del 2013

 RESUM: “Sembla que tot funciona molt bé a la sanitat catalana, però i ha manca de finançament, segons en va dir personalment el Sr. Director del CatSalut Josep Maria Padrosa. 

Significa això que hauran més retallades a casa nostra? Hi ha una qüestió ben clara que els partits politics, Sindicats, que critiquen les retallades, però a la porta del Auditori, no més i havien 20 persones i quasi totes de Sabadell: 

Cometa rojo (asistent)

 Imagen

 

DOCUMENT EN PDF DE LA PRESENTACIÓ 

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/ObservatoriSalut/ossc_Central_resultats/Informes/Fitxers_estatics/Central_resultats_quartinforme_2012.pdf

LA WEB PÚBLICA 

http://observatorisalut.gencat.cat. (Aquí encara falten dades)

NOTA DE PRENSA DE LA GENERALITAT SOBRE LA PRESENTACIÓ DELS INFORMES

Es presenten l’Informe de l’Àmbit Hospitalari 2012 i, per primer cop, l’Informe de l’Atenció Sociosanitària 2012 de la Central de Resultats de l’AQuAS del Departament de Salut.

 La implicació i tasca dels professionals, clau per a l’assoliment dels resultats, que han estat presentats en una sessió amb més de 600 assistents a Barcelona. 

D’entre els resultats destaquen l’alt grau de satisfacció dels usuaris dels serveis d’hospitalització, la millora en l’eficiència en la gestió amb l’augment de la CMA i disminució de la durada de l’estada en els centres hospitalaris i el bons nivells d’efectivitat, amb la disminució de la mortalitat i de les infeccions nosocomials. 

Per tal de millorar i fer més accessible la informació, s’ha publicat una versió web que permet la consulta i la comparativa entre centres a la ciutadania i professionals, que confirma el compromís del Departament de Salut amb la transparència i el retiment de comptes.

NOTA DE PRENSA COMPLERTA

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=208889&idioma=0

Imagen 

Anuncios