Otro sitio más de WordPress.com

Archivo mensual: enero 2014

A TOTES LES PERSONES DE SABADELL

CATALÀ

Cada instància signada és una petició a títol personal que, com ANC
(Assemblea Nacional per Catalunya) presentarem al Parlament de
Catalunya perquè convoqui LA CONSULTA i en últim terme declari la
independència. Del nombre d’instàncies presentades depén la nostra
força davant dels partits políticis, del Parlamanet de Catalunya, del
Govern Espanyol i del món.
Volem assegurar LA CONSULTA. Per això mantenim la data de la instància
ja que, el que han acordat els partits només és una PROPOSTA.
Perconsolidar-la falta determinar el marc legal i presentar la petició
al Congrès dels Diputats i al Govern Espanyol.

ESPAÑOL
Cada instancia firmada es una petición a título personal que, como ANC
(Asamblea Nacional para Cataluña) presentaremos al Parlamento de
Cataluña para que convoque LA CONSULTA y en último término declare la
independencia. Del número de instancias presentadas depende nuestra
fuerza ante los partidos políticos, del Parlamanet de Cataluña, del
Gobierno Español y del mundo.
Queremos asegurar LA CONSULTA. Por eso mantenemos la fecha de la
instancia ya que, lo que han acordado los partidos sólo es una
PROPUESTA. Para consolidar falta determinar el marco legal y
presentar la petición al Congreso de los Diputados y al Gobierno
Español.

Cometa Rojo
http://www.4shared.com/office/6jR9GSsi/ANC.html

http://assemblea.cat/

Imagen